Payrolling

Als u als ondernemer in Turkije lokale werknemers wilt aanstellen is het een ware uitdaging om de salarisadministratie bij te houden: het vereist specialistische en up-to-date kennis van de Turkse wet- en regelgeving. In dit geval kunt u overwegen de salarisadministratie uit te besteden: payrolling. U wilt echter volkomen kunnen vertrouwen op een correcte en tijdige salarisverwerking en -administratie. U doet er dan goed aan om met een ervaren en gedegen partner samen te werken. Hierdoor kunt u flexibeler inspelen op andere veranderingen in de markt. 

TDTC biedt full-service in expertise en uitvoering bij de verloning van medewerkers in Turkije. Onze adviseurs ontzorgen u volledig in de salarisadministratie. U draagt namelijk het volledige juridische werkgeverschap aan ons over. Zaken als contractbeheer en verloning, personeels- en salarisadministratie, het contact met Turkse instanties en alle arbeidsrechtelijke risico’s nemen wij voor onze rekening. U hoeft zich dan ook geen zorgen meer te maken over de salarisbetalingen en zaken als loonbelasting, sociale lasten en pensioenpremies. 

Dit kunt u aan ons uitbesteden: 

  • Opstellen en verwerken van salarisadministraties; 
  • Uitvoeren en verwerken van loonstroken; 
  • Opzetten van salarisadministratie; 
  • Adviseren over en implementeren van (hypo)tax equalisation berekeningen en afspraken; 
  • Uitvoeren van sociale zekerheid- en pensioenpremiebetalingen; 
  • Voorbereiden van samenvattingen over de salarisadministratie en kostenanalyses; 
  • Opstellen van specifieke loonberekeningen; 
  • Beheren van online digitaal archief voor uw personeels- en salarisadministratie; documentatie 
  • Beheren van een medewerker self-servicesysteem; 
  • Beheren van financiële rapporten